Elköltözöttek emlékezete

Örök élet vasárnapján (az egyházi esztendő utolsó vasárnapja) 2010. november 21-én emlékeztünk mindazokra, akiket elmúlt egyházi esztendőben szólított el közülünk élet és halál Ura Boba-Nemeskocs-Kemenespálfa gyülekezeteiben.

A nevek a temetések időrendjében szerepelnek, mellettük az életkor és a ravatalnál elhangzott vigasztaló ige olvasható.

 

Bak Józsefné Balogh Irén 87 esztendő - De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. /Zsolt 73,23/

Gőcze Józsefné Páli Etelka 67 esztendő - Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe,…/Mt 6,10;13/

Hajós Géza 84 esztendő - Miközben ezeket mondta nekik, íme, egy zsinagógai elöljáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt: "A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog." Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. … Amikor Jézus bement az elöljáró házába, és meglátta a fuvolásokat meg a zajongó sokaságot, így szólt: "Menjetek innen, mert a leányka nem halt meg, csak alszik." Azok pedig kinevették őt. Amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az felébredt. És híre ment ennek az egész vidéken./ Mt 9,8-9; 23-26/

Szabó Gyula 83 esztendő - Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. …Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten./ Zsolt 46,2;11/

Matuszka Jánosné Molnár Emma 82 esztendő - Nagyon vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az Urat a ti Isteneteket. /Józs 23,1/

Baumgartner Jánosné Barcza Mária 68 esztendő - Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok néktek. /Mt 11,28/

Babics Csaba 55 esztendő - …az élő Úrra és te életedre mondom, hogy csak egy lépés választ el a haláltól./1Sám 20,3b/

Orbán Sándor 62 esztendő - Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!/Ézs 43,1/

Buzás Lajos 45 esztendő - …legyen meg a Te akaratod…/Mt 6,10/

Porkoláb Istvánné Imre Ida 84 esztendő - Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki az ő tulajdon fiát sem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent./Rm 8, 31-32/

Filkorn Pálné Rosta Emma Julianna 99 esztendő - Nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. /Fil 1,21/

Garas Zoltán 71 esztendőt és Garas Zoltánné Fonyó Irén 72 esztendő - Mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban./Rm 8,37-39/

Gőgös József 56 esztendő - A szeretet soha el nem múlik. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet./1Kor 13,8,13/

Rosta Dezső 86 esztendő - Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok./Rm 11,29/

Csuka Sándor 76 esztendő - Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is;/Zsolt 103,15-17/

Az elköltözöttek emléke legyen áldott közöttünk, legyen velük Isten békessége mindaddig, míg Jézus Krisztus Urunk feltámadásra hívó szavát nem hallják ők is. Dicsőség Krisztusnak, a halál legyőzőjének.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30