Étkeztetés

Tájékoztató

azÉtkeztetés szolgáltatás igénybevételéről és feltételeiről

 

A szolgáltatás az ellátási területen hivatalosan tartózkodó rászoruló személyekre terjed ki. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

Jelzés alapján a felvételhez szükséges nyomtatványokat eljutatjuk a kérelmező részére, és honlapunkról is letölthető. www.boba.lutheran.hu/szeretetszolgalat

A szolgáltatást szóban illetve írásban lehet / 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet mellékletei csatolásával / kérelmezni.

A felvételhez szükséges, rászorultság igazolás; az igénybevételt megelőző hónap jövedelmének igazolása (Pl:nyugdíjszelvény); személyes iratok; esetleg zárójelentések vagy azok fénymásolata.

 

A kérelem intézményez juttatása történhet a gondozónőkön keresztül is zárt borítékban, illetve postán, vagy személyesen.

 

A beérkezett kérelmeket nyilvántartásba vesszük, a nyilvántartás tartalmazza az ellátásba kerülő személyes adatait. A nyilvántartásból adatot csak az erre jogosult hivatalos szerv felé szolgáltatunk, az adatokat titkosan kezeljük.

 

A szolgáltatás nyújtás feltétele a rászorultság fennállása. A rászorultságot az intézményvezető állapítja meg, előgondozás, benyújtott iratok, és a gondozónők véleménye, tapasztalata alapján.

Különösen:-  koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy  hajléktalanságuk miatt.

 

A megállapodást az intézményvezető köti. Az igénybevevőt előzetesen tájékoztatni kell a szolgáltatás tartalmáról, feltételeiről a térítési díj várható összegéről, adatkezelésről és a panaszgyakorlás módjáról.

 

Fontos

A szolgáltatás térítésköteles:

A fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj jelenleg:

…………. év  áprilistól ………….. Ft/óra

A személyre szabott térítési díjat minden esetben az Intézményvezető állapítja meg a benyújtott jövedelem nyilatkozatok alapján megállapított havi jövedelemhez mérten a jogszabályoknak megfelelően.

A személyi térítési díj nem lehet magasabb az intézményi térítési díjnál.

A térítési díj évente két alkalommal változhat, de intézményünknél általában évente egyszer április 1-én van térítési díj változás.

 

Az intézmény elérhetőségei:

Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat

Cím: 9542 Boba József A. u. 24.

Telefonon: 06 20/ 235-6301

E-mai: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.hu

Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket.

 

A szolgáltatásnyújtás bemutatása

 

Az étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételéről gondoskodunk, azon ellátottaink számára akik önmaguknak, esetleg és eltartottjaiknak azt tartósan, vagy átmenetileg nem képesek biztosítani.

 

Egyéb kötelességeink:

-          gondozásra, segítésre szorulók felkutatása, tájékoztatás, információnyújtás

 

Az étkeztetés elsősorban az étel éthordóban való házhozszállításával valósul meg. A szükséges minimum 2 db névvel és címmel felcímkézett megfelelő éthordót az igénybevevőnek kell biztosítania

Az éthordók higiénés tisztaságáról szintén az igénybevevő gondoskodik.

Amennyiben erre Ő már nem képes, vagy egyéb okból nem tudja elvégezni és házi segítségnyújtásban részesül. úgy az éthordók tisztántartásáról a gondozónő köteles gondoskodni.

A csere ételhordókat délelőtt 10 óráig a szállítóval megbeszélt helyre ki kell rakni.

Az ételt legkésőbb 13 óra 30 percig az igénybevevő otthonába kell szállítani

 

Kérem, amennyiben Ön olyan betegségben (Pl.:cukorbetegség) szenved, hogy az étkezés időpontjára különösen figyelnie kell jelezze szolgálatunk felé!

 

Jogvédelem:

Ha ön gondozott és a nyújtott szolgáltatással nincs megelégedve, panaszával fordulhat:

Az Intézmény vezetőjéhez:        

Mórotzné Kiss Györgyielérhetősége:  9542 Boba, József A.u. 24.Tel: 06-20/ 770-0380

Az alapszolgáltatási koordinátorhoz:

Szolnokiné Németh Anitaelérhetőség:9542 Boba, József A. u. 24.Tel: 06-20 /824 -3038

 

Az Intézmény felügyeleti szerveihez:

Igazgatótanács

Elnök: Kovácsné Tóth Márta lelkész

 

Magyarországi Evangélikus Egyház

Budapest, Üllői u. 24.

Diakóniai Bizottságához    Elnök: Gregensen-Labossa György lelkész

Diakóniai Osztályához:      Osztályvezető: Buda Annamária

Módszertanához: Dr. Szilvásyné Peregi Eszter

 

Ellátott jogi képviselőhöz:

Huszárné Török Katalin

Tel: 06-20/ 4899-661

e-mail cím: torok.katalin@obdk.hu

 

Tisztelettel:

Mórotzné Kiss Györgyi

                                                 Intézményvezető

Fájlok
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. október »
október
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031