Nappali ellátás

Tájékoztató

a Nappali  szolgáltatás igénybevételéről és feltételeiről

 

A szolgáltatás az ellátási területen hivatalosan tartózkodó önellátásban részben képes személyekre terjed ki.

Az ellátás igénybevétele önkéntes.

Jelzés alapján a felvételhez szükséges nyomtatványokat eljutatjuk a kérelmező részére, és honlapunkról is letölthető. www.boba.lutheran.hu/szeretetszolgalat

Az ellátást szóban illetve írásban lehet / 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet mellékletei csatolásával / kérelmezni.

A felvételhez szükséges, orvosi igazolás; az igénybevételt megelőző hónap jövedelmének igazolása (Pl:nyugdíjszelvény); személyes iratok; esetleg zárójelentések vagy azok fénymásolata.

A kérelem intézményez juttatása történhet postai úton vagy személyesen.

A beérkezett kérelmeket nyilvántartásba vesszük, a nyilvántartás tartalmazza az ellátásba kerülő személyes adatait. A nyilvántartásból adatot csak az erre jogosult hivatalos szerv felé szolgáltatunk, az adatokat titkosan kezeljük.

A megállapodást az intézményvezető köti. Az igénybevevőt előzetesen tájékoztatni kell a szolgáltatás tartalmáról, feltételeiről a térítési díj várható összegéről, adatkezelésről és a panaszgyakorlás módjáról.

 

Fontos

A szolgáltatások térítéskötelesek:

A fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj jelenleg:

…………. év  áprilistól ………….. Ft/nap

 

A személyre szabott térítési díjat minden esetben az Intézményvezető állapítja meg a benyújtott jövedelem nyilatkozatok alapján megállapított havi jövedelemhez mérten a jogszabályoknak megfelelően.

A személyi térítési díj nem lehet magasabb az intézményi térítési díjnál.

A térítési díj évente két alkalommal változhat, de intézményünknél általában évente egyszer április 1-én van térítési díj változás.

 

Az intézmény elérhetőségei: Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat

Cím: 9542 Boba József A. u. 24.

Telefonon: 06 20/ 235-6301

06-20 /824 -3038   Alapszolgáltatási koordinátor Szolnokiné Németh Anita

06-20/ 770 -0380   Intézményvezető Mórotzné Kiss Györgyi

06-20/ 824- 3040   Intézményi lelkész Rostáné Piri Magda

E-mai: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.hu

Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket.

 

A szolgáltatásnyújtás bemutatása

 

A szolgáltatás a saját otthonukba élők részére ad lehetőséget napközbeni tartózkodásra az intézmény területén. A napi életritmusnak megfelelő szolgáltatás biztosítása során kulturált környezetben teremtünk lehetőséget napközbeni tartózkodásra, pihenésre, társas kapcsolatok bővítésére, foglalkoztatásra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, ruházatuk tisztítására.

 

A nappali ellátás szolgáltatásai:

 

·                szabadidős programok szervezése,

·                szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése,

·                a    szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,

·                egészségügyi ellátás felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás,

·                 gyógytorna lehetőségének biztosítása, mentális gondozás

·                hivatalos ügyek intézésének segítése,

·                életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,

·                speciális önszerveződő csoportok támogatása segítése.

·                foglalkoztatás szervezése

 

A nappali ellátás keretében dementálódott idős betegek ellátására is van lehetőség. Részükre folyamatos felügyeletet biztosítunk.

A demens ellátottak speciális szolgáltatásai:

·                egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel szervezzük

·                a demens személy egyéni gondozási tervét a neurológus szakvéleménye és a szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján készítjük el.

 

A demens személyek nappali ellátása igénybevételekor neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleménye szükséges.

 

Jogvédelem:

Ha ön gondozott és a nyújtott szolgáltatással nincs megelégedve, panaszával fordulhat:

Az Intézmény vezetőjéhez:            Mórotzné Kiss Györgyi

Elértősége:

9542 Boba, József A.u. 24.

Tel: 06-20/ 770-0380

Az intézményben dolgozó:

Alapszolgáltatási koordinátorhoz:      Szolnokiné Németh Anita:  Tel: 06-20 /824 -3038 

Az Intézmény lelkészéhez              Rostáné Piri Magda  Tel: 06-20/ 824- 3040  

 

Az Intézmény felügyeleti szerveihez:

Igazgatótanács

Elnök: Kovácsné Tóth Márta lelkész

 

Magyarországi Evangélikus Egyház

Budapest, Üllői u. 24.

Diakóniai Bizottságához        Elnök: Gregensen- Labossa György lelkész

Diakóniai Osztályához:           Osztályvezető: Buda Annamária

Módszertanához: Módszertani vezető: Dr. Szilvásyné Peregi Eszter

 

Ellátott jogi képviselőhöz:

Huszárné Török Katalin

Tel: 06-20/ 4899-661

e-mail cím: torok.katalin@obdk.hu

 

Tisztelettel:

Mórotzné Kiss Györgyi

 

   Intézményvezető sk

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. október »
október
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031